PSZOK


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ornontowicach zlokalizowany jest przy ulicy Brzozowej. PSZOK czynny jest przez cały rok w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota - z wyłączeniem dni świątecznych.

Godziny otwarcia PSZOK:

 • w okresie od 1 kwietnia do 31 października – pon., wt., czw., pt. – 14.00 – 18.00, sob. – 9.00 – 13.00,

 • w okresie od 1 listopada do 31 marca – pon., wt., czw., pt. – 12.00 – 16.00, sob. – 9.00 – 13.00.

Uwaga!

W środy PSZOK jest nieczynny.

Nr tel. PSZOK: 32 723 16 41

Wykaz odpadów przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ornontowicach przy ul. Brzozowej:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe ,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Karty użytkownika PSZOK

Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że od stycznia 2021 r. odpady będą przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych po okazaniu karty użytkownika PSZOK, która zostanie dostarczona mieszkańcom wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Karta ta zastąpi dotychczas obowiązujący papierowy formularz. Będzie służyła do identyfikacji nieruchomości, z której pochodzą odpady oraz do prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów. W przypadku zgubienia/uszkodzenia/kradzieży karty należy fakt ten zgłosić w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice i w razie potrzeby złożyć wniosek o wydanie nowej karty.

Informacja wytworzona przez:
Beata Tlołka , w dniu:  15‑01‑2020 16:36:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Naczyńska
email: ewa.naczynska@ornontowice.pl tel.:32 3306218 fax: 32 3306214
, w dniu:  15‑01‑2020 16:36:50
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2021 08:52:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive