Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach


Nazwa
  Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach
Akt założenia
(powołania)
z dnia 31 marca 1999 r.
Kontakt 43-178 Ornontowice ul. Zwycięstwa 7c
tel. (+48 32) 235-48-93
Forma
prawna/organizacyjna
jednostka budżetowa - szkoła publiczna
Witryna www: www.ornontowice.edu.pl
BIP: www.ornontowice.edu.pl/bip-gim
e-mail:

 

 

gim_orn@wp.pl

 

Kierownictwo:

 1. Dyrektor - Wojciech Hoszek
  od dnia: 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Uwaga! Zgodnie z reformą oświaty, od 1 września 2017 r. gimnazja przestały funkcjonować. Dwie klasy gimnazjum zostały włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej.

Informacje archiwalne:

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświatyz 7 września 1991 r., z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie oraz uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • przygotowanie młodzieży do życia w świecie ludzi dojrzałych pod względem wiedzy, umiejętności współżycia i podejmowania decyzji i pełnienia różnych ról w ciągle przekształcającym się społeczeństwie,
 • wyposażenie uczniów w wiedzę ogólną i umiejętności związane z określonymi standardami,
 • kształtowanie i utrwalanie w świadomości młodzieży pozytywnego stosunku do obowiązków i szacunku do pracy.
 

Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
 • rozbudzanie potrzeby samokształcenia się,
 • ukazanie niezbędności udziału w pracy szkoły i środowiska.
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  27‑11‑2008 01:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  27‑11‑2008 01:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑09‑2017 14:58:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie