Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna


Nazwa
  Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna
Kontakt 43-178 Ornontowice Zwycięstwa 7c
tel. (+48 32) 330-62-83
 
Forma
prawna/organizacyjna
jednostka budżetowa - świetlica socjoterapeutyczna
BIP: www.spwit.ornontowice.pl
e-mail: swietlica@spwit.ornontowice.pl
Godziny pracy pn.-pt. 12:30-16:30
w okresie ferii i przerw świątecznych:
pn.-pt. 9:00-13:00
 

Kierownictwo:

Kierownik - Agnieszka Konsek

      od dnia 13.08.2016 r.

(Kierownik - Sabina Mendel od dnia: 1 stycznia 2002 r. do 12.08.2016 r.)

Kierownik - Małgorzata Palt - Miłek (umowa na zastępstwo)

      od dnia 06.05.2019 r.

 

p.o. Kierownika - Joanna Pęcak Rajca

   
   
 

Informacje

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna ma siedzibę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach. Jest świetlicą terapeutyczną obejmującą swoją działalnością uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 12.30 do 16.30. W okresie ferii i przerw świątecznych od godziny 9.00 do 13.00.

Celem świetlicy jest podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych. Świetlica zapewnia dzieciom warunki prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, opiekę zdrowotną obejmującą świadczenia profilaktyczne, pomaga w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych. Zapewnia jeden posiłek dziennie oraz pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, zajęcia terapeutyczne, sportowe i komputerowe. Na zajęciach z podopiecznymi prowadzone są zajęcia edukacyjne i profilaktyczne. Wyrabia się u dzieci nawyki estetyki, dbałości o podręczniki i zeszyty. Zajęcia edukacyjne mają na celu wyrównywanie braków w nauce, pomoc w odrabianiu zadań, wyrabianie nawyków czytelniczych poprzez zachęcanie do czytania lektur i literatury młodzieżowej. Raz w tygodniu dzieci uczęszczają do Klubu Internetowego na zajęcia komputerowe, na których poznają możliwości technik komputerowych, programy multimedialne, gry komputerowe. Rozwijając własną samorządność i odpowiedzialność uczniowie ustalili kontakt grupy świetlicowej, określili w nim swoje prawa i obowiązki. Organizując pomoc koleżeńską, organizują gry i zabawy uczniów starszych i młodszych. Kształtowane są prawidłowe postawy i zachowania, poprzez poszanowanie sprzętu, pomocy dydaktycznych, prowadzenie gazetki i organizowanie konkursów, wystaw prac, dekoracji sali. Wychowankowie uczęszczali na zajęcia do siłowni szkolnej i na salę gimnastyczną dwa razy w tygodniu. Prowadzili rozgrywki sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i bramkowa, tenis stołowy, gry i zabawy sportowe.

 

Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  27‑11‑2008 03:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  27‑11‑2008 03:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2020 13:07:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie