Sprawozdania z realizacji


Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych oraz informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

24‑02‑2017 12:33:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych i programów wieloletnich na dzień 30.06.2013

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych i programów wieloletnich na dzień 31.12.2012

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Sprawozdanie za 2013 r. z przeciwdziałania przemocy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ornontowice na lata 2006 - 2015

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Roczna ocena wdrażania_2012
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie za 2012 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w I półroczu 2012 roku

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 33 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Spyra , w dniu:  18‑11‑2008 10:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2017 12:36:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive