rok 2017


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

11‑04‑2017 14:30:37

w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025” opracowanego w ramach projektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

30‑03‑2017 14:07:09

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ornontowice dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ornontowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania tej dotacji

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

27‑03‑2017 14:40:10
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy - jednostki organizacyjnej Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

21‑03‑2017 13:59:08

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ornontowice dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ornontowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania tej dotacji

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

17‑03‑2017 12:35:43

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2017"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

15‑03‑2017 12:23:24
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy - jednostki organizacyjnej Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

02‑03‑2017 08:55:21

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2017"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

22‑02‑2017 14:45:35

w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

22‑02‑2017 12:12:45

w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

22‑02‑2017 12:11:00

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  10‑01‑2017 11:25:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  10‑01‑2017 11:25:02
Data ostatniej aktualizacji:
11‑04‑2017 14:31:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie