rok 2017


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

20‑11‑2017 13:19:01

w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ornontowicach przy ul. Grabowej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

20‑11‑2017 13:14:35

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ornontowice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

20‑11‑2017 13:11:19
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024

15‑11‑2017 13:13:24
z dnia 15 listopada 2017 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2018

15‑11‑2017 13:10:42
z dnia 15 listopada 2017 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

15‑11‑2017 11:32:10
z dnia 14 listopada 2017 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

25‑10‑2017 11:22:15

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ornontowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

25‑10‑2017 11:20:19

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice w ośmioletnią  Szkołę Podstawową im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

25‑10‑2017 11:18:01

w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Ornontowice"

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

23‑10‑2017 14:06:16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2018 roku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 47 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  10‑01‑2017 11:25:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  10‑01‑2017 11:25:02
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2017 13:20:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie