ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

(Dz.U. 2015 poz. 971Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000971)

Urząd Gminy Ornontowice udostępnia:

Jak zacząć?

Korzystanie z usług urzędu, w formie elektronicznej, należy rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej:

lub

Po zalogowaniu się, wypełnieniu formularza elektronicznego określonej usługi, realizowanej przez Urząd Gminy Ornontowice w formie elektronicznej, należy go uwierzytelnić:

Istnieje również możliwość powiązania kont na platformie SEKAP i ePUAP, co znacznie skraca czas uwierzytelniania wniosków za pomocą profilu zaufanego na platformie SEKAP.

Korzystanie ze skrzynki kontaktowej umożliwia przyjazny sposób kontaktu z urzędem, oraz stwarza możliwość załatwienia sprawy drogą elektroniczną.

Więcej informacji znajduje się w dziale Pomoc na platformie SEKAP oraz Pomoc na platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można również dostarczać do Urzędu Gminy Ornontowice na nośnikach informatycznych typu pendrive lub CD/DVD, które należy składać w Biurze Obsługi Stron.

Informacja wytworzona przez:
Iwona Skrzypczyk
email: iwona.skrzypczyk@ornontowice.pl tel.:32 3306225 fax: 32 3306214
, w dniu:  31‑10‑2012 09:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Szołtysek
email: aleksandra.szoltysek@ornontowice.pl tel.:32 3306229 fax: 32 3306214
, w dniu:  31‑10‑2012 09:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑10‑2016 12:10:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie