Informacje ogólne


INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH - KLIK!

Spotkanie dla podmiotów niepublicznych dotyczące Konkursu FIO 2017

29‑08‑2016 14:38:51

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

08‑07‑2016 12:53:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

08‑07‑2016 12:51:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

08‑07‑2016 12:51:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach

08‑07‑2016 12:50:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

16‑09‑2015 14:29:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

14‑11‑2014 12:48:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

20‑01‑2011 14:35:15

W dniu 10 stycznia 2011 roku w Dzienniku Ustaw Nr 6 poz. 25 ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 18 stycznia 2011 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

16‑09‑2015 14:31:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

10‑07‑2014 10:38:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Stan. ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi , w dniu:  20‑01‑2011 14:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Szpoton , w dniu:  20‑01‑2011 14:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑08‑2016 14:40:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie