ogłoszenia różne


Zarządzenie Nr 0050.0345.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 31 października 2017 r.

31‑10‑2017 13:59:17

w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2017 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego

24‑10‑2017 12:13:16
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego do zadania pod nazwą: Projekt odbudowy Potoku Solarnia w Ornontowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego

18‑10‑2017 14:37:56
w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21.06.2010r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

20‑09‑2017 16:08:39

Samorząd Województwa Śląskiego uchwałą nr V/37/11/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku wystąpił z inicjatywą powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Powołanie Sejmiku jest szansą dla młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy młodzieży w naszym regionie, możliwością wyrażania opinii, zgłaszania postulatów oraz podejmowania działań na rzecz swojego środowiska. Szczegóły w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Ornontowice

07‑09‑2017 13:08:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieokreślony

05‑09‑2017 07:50:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 28 lipca 2017r.

09‑08‑2017 08:27:50

w sprawie zawieszenia na wniosek inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinki pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 4 lipca 2017 r.

11‑07‑2017 11:55:32

o złożonym wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przyznanym dofinansowaniu

27‑06‑2017 10:46:05

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Gminie Ornontowice, jako organowi prowadzącemu Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach zostało przyznane dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W ramach w/w programu przyznana została dotacja z budżetu państwa dla Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, w wysokości 4000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej, która winna być wydatkowana do dnia 31 grudnia 2017 r.

Koszt całkowity zadania to 5000,00 zł, w tym:

– kwota dotacji – 4000,00 zł,

– finansowy wkład własny – 1000,00 zł.

Więcej informacji nt. programu można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1667).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 31 maja 2017 r.

09‑06‑2017 10:38:23
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinki pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 80 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Szołtysek
email: aleksandra.szoltysek@ornontowice.pl tel.:32 3306229 fax: 32 3306214
, w dniu:  12‑02‑2013 14:37:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  12‑02‑2013 14:37:56
Data ostatniej aktualizacji:
31‑10‑2017 14:01:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie