ogłoszenia różne


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 4 lipca 2017 r.

11‑07‑2017 11:55:32

o złożonym wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przyznanym dofinansowaniu

27‑06‑2017 10:46:05

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Gminie Ornontowice, jako organowi prowadzącemu Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach zostało przyznane dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W ramach w/w programu przyznana została dotacja z budżetu państwa dla Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, w wysokości 4000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej, która winna być wydatkowana do dnia 31 grudnia 2017 r.

Koszt całkowity zadania to 5000,00 zł, w tym:

– kwota dotacji – 4000,00 zł,

– finansowy wkład własny – 1000,00 zł.

Więcej informacji nt. programu można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1667).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 31 maja 2017 r.

09‑06‑2017 10:38:23
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinki pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieokreślony

28‑04‑2017 09:37:30
z dnia 27.04.2017 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

26‑04‑2017 11:52:51
z dnia 25.04.2017 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

10‑04‑2017 07:00:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0283.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 29 marca 2017 r.

31‑03‑2017 10:30:46
w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2017 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice przeznaczonych do dzierżawy na czas określony

07‑03‑2017 09:11:03

z dnia 6.03.2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0050.0272.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 lutego 2017 r.

01‑03‑2017 12:04:00

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018, do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r.

01‑03‑2017 12:00:17

w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 73 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Szołtysek
email: aleksandra.szoltysek@ornontowice.pl tel.:32 3306229 fax: 32 3306214
, w dniu:  12‑02‑2013 14:37:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  12‑02‑2013 14:37:56
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2017 12:00:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie